Брачна колегия на Софийски районен съд ще се премести в новата сграда

Дата: 11.07.2006 г. Източник: Прес СРС

Брачна колегия на Софийски районен съд ще се премести в новата сграда, предоставена на СРС.
По тази причина от 17 до 21 юли 2006 г., когато ще се извърши физическото преместване на съдебните документи, брачната колегия няма да работи нормално. Всички заседания от този период вече са пренасрочени са следващи дати, в предвидените от закона срокове.
В посочения период с граждани ще работи регистратурата на колегията и дежурният съдия, който дава разрешения за разпореждане с имущество на деца и лица поставени под запрещение.
Даването на справки на граждани от деловодствата ще бъде невъзможно.
Банковото гише в новото помещение на съда не работи, така че таксите по делата могат да се внасят в най-близкия клон на „Хебросбанк” (Център за продажби „Витоша”), които се намира на: бул. „Цар Борис ІІІ” №41

Новият адрес на Брачна колегия към СРС е:
Бул. „Цар Борис ІІІ” №54
Намира се между сп. „Лагера” и „Хиподрума” на тр. №5 и №19, вдясно по посока кв. „Княжево”, западно крило, северен вход.
Известна е като бившата сграда на ГУСВ.

Вашите мнения и коментари - Форум