Законите на светло   
 
Търсене на:  в категория:    
 ТЪРСЕНЕ НА ПРАВНИ ТЕРМИНИ В РЕЧНИЦИ


ЮРИДИЧЕСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ - ЗАКОНИТЕ НА СВЕТЛО

Юридическа енциклопедия е информационен продукт, който обхваща цялото действащо и отменено българско законодателство. Продуктът е създаден за ползване и поддържане в Интернет. Логото ”Законите на светло” е наложено в мрежата и се използва като търговска идентификация.

Юридическа енциклопедия съдържа:

Информацията на Юридическа енциклопедия е базирана на официалното печатно издание на Република България "Държавен вестник" (Вестник"Известия" до 1952 година, преди това "Държавен вестник" на Царство България) и представлява прецизно помощно средство за действащи юристи, научни работници, студенти и граждани.
Подбора на информацията в сайта, актуализираните нормативни актове и помощната информация са собственост на Юридическа енциклопедия и са обект на правна защита по Закона за авторското право.

За четене на актуализираните законови текстове се изисква оторизиран достъп чрез абонамент.